Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Sådan foregår det

At tale sammen er en af menneskets vigtigste "ventiler" for et psykisk "overtryk" / smerte. Det er dog ikke altid, at familie og venner har tid eller overskud til at rumme vores smerte. Vi har nemlig gerne brug for at tale om problemerne mange gange og fra mange forskellige vinkler, før de bliver til at leve med. Til dette formål er det derfor en god idé at vælge at benytte sig af en professionel person, der yder samtaleterapi / psykoterapi. Både mænd og kvinder, såvel unge som gamle, har udbytte af samtaleterapi. 

Psykisk smerte sætter sig nærmest altid som en fysisk smerte, et eller flere steder i kroppen. Samtaleterapi/psykoterapi har stor værdi som forebyggelse mod depressioner og mange andre sygdomme, både fysiske og psykiske.

Psykisk smerte kan komme via mange tilstande og begivenheder:

F.eks. v. angst, depression, spiseforstyrrelser, sorg, dødsfald, fyring, skilsmisse, ulykker, konkurs, stress, langvarig sorg, sygdom, incest, voldtægt, krigshandlinger, PTSD, overfald, ensomhed, lavt selvværd, misbrug, selvmordstanker, osv. 

Men vi kan også blive fyldt af en smerte, der ikke har noget navn, og som mere kunne kaldes mistrivsel / uspecifik sorg. Denne smerte kan f.eks. komme af (evt. glemte) traumer fra barndommen, der har gjort, at vi i vort voksenliv gentager uhen-sigtsmæssige adfærdsmønstre, selvom vi ville ønske, at vi kunne lade være. Det er dog ikke lige så nemt og ligetil "bare" at ændre på sine mønstre. Det har man ofte brug for hjælp til, og hertil kan man have rigtigt stor nytte af samtaleterapi. 

Psykoterapi / Samtaleterapi foregår som en samtale, men i sessionen kan der også blive tale om nogle kropslige øvelser, der ikke er anstrengende. Metoderne, der anvendes, er en blanding af det bedste fra alle de 7 forskellige psyko-terapi-retninger. 

Kodeordene for min psykoterapeutiske praksis er rummelighed, nænsomhed samt respekt for dine grænser og ressour-cer. Vi går aldrig videre, end du selv er parat til.

Jeg har permanent tavshedspligt overfor alt, hvad jeg erfarer i arbejdet. Mit arbejde superviseres jævnligt af en meget erfaren psykoterapeut.

Varighed: Samtaleterapi tager 1 time (= 60 minutter = 1 session) ad gangen; dog 1 ½ time for par og familier.

Samtalerne foregår på vekslende tidspunkter, tilrettet din egen kalender, på adresserne:

Bøgebakken 8, 3460 Birkerød

og Grobund, Kaarsbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Et forløb i samtaleterapi foregår typisk over 10 - 20 samtaler, gerne fordelt på 1 samtale hver 7. eller 14. dag, dog fraset ferier. Nogle mennesker kan klare sig med færre samtaler, andre har brug for flere. Dette er helt individuelt.

Jeg tager imod både individuelle, par og familier.

Prisen er 850 kr. pr. time for individuelle samtaler. (Mulighed for reduceret pris for folk på overførselsindkomst.)

Prisen er 1.200 kr. pr. time for par- og familiesamtaler.

Jeg har ingen aftale med Sygesikringen eller fortsættelsessygekassen "danmark".

Privat sygeforsikring kan muligvis dække samtalerne; det kunne jeg anbefale dig at undersøge.

Se under punktet "Kontakt", hvis du har brug for psykoterapi eller bare ønsker at vide, om psykoterapi / samtaleterapi kunne være en idé for dig.

DATABESKYTTELSESPOLITIK

Mine klinikker er lægelige klinikker, hvorfor jeg har pligt til at registrere mine klienter med deres cpr.nr.

Derudover beder jeg om dit navn, adresse, tlf.nr., mail-adresse og egen læges navn. Fraset denne regel er

Alkoholbehandling, der kan foregå helt anonymt.

Jeg fører journal på vores samtaler.

Alle disse oplysninger om dig bevares forsvarligt under lås og bliver aldrig læst af andre end mig.

Jeg videregiver ingen oplysninger om dig, medmindre du selv har tilladt dette med din underskrift.

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde og få slettet alle oplysninger om dig selv. 

CVR.nr.: 36867248 Klinikken er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed P-nr.: 1020603417